Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Winacties van Basiq Truckcleaning B.V.

 1. Organisatie: De winactie wordt georganiseerd door Basiq Truckcleaning B.V.
 2. Deelname: Deelname staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. Medewerkers van Basiq Truckcleaning B.V en hun naaste familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 3. Locatie: Deelnemer kan zijn/haar tegoed inwisselen op de aangegeven locaties in de winactie, alleen te gebruiken bij locaties van Basiq Truckcleaning B.V.
 4. Deelnameperiode: De actieperiode wordt duidelijk aangegeven in de beschrijving van de winactie. Inzendingen na deze periode worden niet meer in overweging genomen.
 5. Kosten en wijze van deelname: Deelname aan de winactie is kosteloos. Deelname vindt plaats wanneer u het deelnameformulier volledig hebt ingevuld. Per persoon is slechts één deelname geldig.
 6. Bepaling winnaars: De winnaars worden willekeurig gekozen door middel van een onpartijdige selectiemethode, tenzij anders vermeld.
 7. Bekendmaking winnaars: Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het opgegeven contactkanaal. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Prijzen: De te winnen prijzen worden vooraf duidelijk gecommuniceerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Bij weigering of niet acceptatie van de prijs of de voorwaarden van de winactie, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Indien nodig, zal Basiq Truckcleaning B.V. een andere winnaar trekken.
 9. Aansprakelijkheid: Basiq Truckcleaning B.V is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortkomt uit of op enigerlei wijze verband houdt met de winactie.
 10. Privacy: Door deelname aan de winactie geeft u Basiq Truckcleaning B.V. toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de winactie en om u te informeren over de winactie en de prijs. Wij hanteren een privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 11. 11. Wijziging voorwaarden: Basiq Truckcleaning B.V. behoudt zich het recht voor de winactievoorwaarden te wijzigen, aan te passen, te onderbreken of te beëindigen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, zonder dit vooraf aan te kondigen.
 12. Klachtenregeling: Indien u klachten heeft over de winactie, kunt u deze schriftelijk indienen via het
  contactformulier. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.

Door deel te nemen aan de winactie, verklaart u akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden.

Basiq Truckcleaning B.V., 10 december